MICROSOFT SQL SERVER

 

 

1. Data Definition Language (DDL- Veri Tanımana Dili)

 

1.1. Create KomutuKullanımı

 

1.2. Alter KomutuKullanımı

 

1.3. Drop KomutuKullanımı

 

2. Data Manipulation Language (DML- Veri işleme dili)

 

1. InsertKullanımı

 

2. Select Kullanımı

2.1. WhereParametresi Kullanımı

2.2. BetweenParametresi Kullanımı

2.3. LikeParametresi Kullanımı

2.4. In Parametresi Kullanımı

2.5. Is nul, is not null Parametrelerinin Kullanımı

2.6. Order By Parametresini Kullanımı

2.7. Sql fonksiyonları

2.8. Top n, Top n Percent Kullanımı

2.9. Distinct Kullanımı

2.10. Group By Parametresini Kullanımı

2.11. Having Parametresinin Kullanımı

 

3.Update Kullanımı

4.Delete Kullanımı

 

5.Inner Join - Tablo Birleştirme

 

--------------------------------------------------------------------------------

Not: Eski tarihli ders notları

 

1.Veritabanı ve Tablo Oluşturma ve Kayıt Ekleme

2.Select Komutunun Kullanımı

3.Sql Fonksiyonları

4.Order by ve Group by Komutlarının Kullanımı

5.Update ve Delete Komutlarının Kullanımı

6.Sql'de Değişken Tanımlama ve Kullanma

7.Denetim Deyimleri

8.Veri Bütünlüğü

9.Trigger Kullanımı

10.View Kullanımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web hosting by Somee.com